13 ינואר 2011

"בדרך כלל, הזדמנויות מחופשות לעבודה קשה,
ולכן רוב האנשים אינם מזהים אותן
 אן לנדרס.
(סופרת אמריקנית שכתבה מדריך נימוסים, בדומה לחנה בבלי שלנו)