26 אוקטובר 2020

אתגר היצירה של מרסיה - הנושא: פוקוס –מרחב חיובי ושלילי

 11 # –אתגר היצירה של מרסיה – הנושא: פוקוס –מרחב חיובי ושלילי

זו היצירה שלי

פוקוס

אני ממשיכה את אתגר היצירה שלי ביומן הויזואלי,

שמאפשר לי שפע של התנסויות חדשות.

הפעם, נעזרתי במושג באמנות "מרחב חיובי ומרחב שלילי"

ולנסות לתת ביטוי גראפי להנחת היסוד של שיטת הNLP

"האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מופנית",

ולהבין מהו פוקוס.

"מרחב חיובי ומרחב שלילי" באמנות, מבחין בין נושא התמונה, האובייקט,

לבין הרקע של התמונה. זהו מושג לא שיפוטי.

בואו תראו ביצירה שלי את שני המרחבים:

האובייקט – עלי השלכת הם מרכז התמונה - המרחב החיובי

צבעתי את עלי השלכת עם 3 צבעי יסוד בלבד על מנת להדגיש אותם.

את הרקע, צבעתי בשחור והוא המרחב השלילי של היצירה שלי.

לפעמים המרחבים מתחלפים, בהתאם לפוקוס שנשים על התמונה.
הדוגמה הקלאסית היא תמונת הכד והפנים.
אם רואים כד – אז, הכד הוא מרחב חיובי.
אם רואים שתי פנים – אז אלה המרחב החיובי והכד המרחב השלילי.
הצייר אשר  Escherעסק ביצירותיו במרחב החיובי והשלילי (ויקיפדיה)

גם באשליות אופטיות, ניתן למצוא את המשחק בין המרחב החיובי לבין המרחב השלילי

How to draw animals in Optical illusion/ Positive & Negative Space


עכשיו תורך.
האם הנושא מהדהד בך?
אשמח לראות את היצירה שלך.

תודה על זמנך, 
מרסיה בריר
מנחה לשינוי חיובי עם כלים יצירתיים.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תודה על תגובתך
מרסיה